NAVAL - ST. CHOR. REZ. PAWEŁ MATEŃCZUK to weteran JS GROM, operator w zespole bojowym, uczestnik operacji zagranicznych na wodach Zatoki Perskiej, w Iraku i Afganistanie. Obecnie ekspert ds. bezpieczeństwa osobowego oraz ds. przetrwania w miejscach o podwyższonym stopniu zagrożenia. Za swoją służbę był wielokrotnie odznaczany, w tym najwyższymi odznaczeniami wojskowymi m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, a także Złotą Odznaką GROM-u, która dla żołnierzy tej jednostki jest najwyższym zaszczytem.

Autor wielu książek m.in. „Przetrwać Belize”, „Ostatnich gryzą psy”, „Zatoka”, „Camp Pozzi”, “Chłopaki z Marsa. Grom’ oraz „Świat na celowniku” Wystąpił też w roli prowadzącego w autorskim programie pt.: „Strzelnica Navala”, który był emitowany stacji telewizyjnej Polsat.

PŁK REZ. MGR INŻ. MACIEJ MATYSIAK- asystent w Państwowej Szkole Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Wykładowca Szkoły NATO w Oberammergau w Niemczech. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją karierę w służbach wojskowych zakończył w 2016 r. w stopniu pułkownika.

Uczestnik wielu międzynarodowych szkoleń (Niemcy, Belgia, Bułgaria, Albania, Litwa, Portugalia, USA) oraz misji wojskowych: OBWE w Chorwacji, OBWE w Kosowie, NATO w Bośni i Hercegowinie oraz misji koalicyjnej w Iraku. Realizował także doraźne zadania w ramiach misji NATO w Afganistanie. W Państwowej Szkole Wyższej w Gnieźnie prowadzi zajęcia z przedmiotów: „Systemy bezpieczeństwa państwa”, „Współczesne systemy polityczne”, „Formy i metody działania służb specjalnych”, „Sposoby komunikowania się organizacji terrorystycznych”, „Terroryzm międzynarodowy”.
PŁK REZ. DR INŻ. KRZYSZTOF DANIELEWICZ - Prorektor ds. studenckich w Państwowej Szkole Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Wykładowca Szkoły NATO w Oberammergau w Niemczech. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół działalności służb specjalnych, szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz terroryzmu.

Autor opracowań: Lwowska Ekspozytura Wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921-1939, Toruń 2017; Terroryzm w Afryce, Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012-2014, Oświęcim 2016 oraz redaktor książki Państwo Islamskie (ISIS) – Historia powstania, taktyka działania, Oświęcim 2019, recenzent wielu artykułów naukowych.

W latach 2007, 2008, 2012 odbył trzy tury w ramach misji ISAF w Afganistanie, natomiast w latach 2013-2014 pełnił służbę w ramach misji szkoleniowej Unii Europejskiej EUTM w Mali. Podróżnik, autor procedur i szkoleń z zakresu postępowania na wypadek ataku „aktywnego strzelca” w placówkach oświatowych. Właściciel firmy i portalu Security in practice.

PŁK DR HAB. MAREK BODZIANY, PROF. AWL WROCŁAW – Prodziekan ds. Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Redaktor Naczelny Wydawnictwa AWL. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. Generała Józefa Bema w Toruniu, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Strategiczno - Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Transportu i Logistyki we Wrocławiu. Tytuł doktora uzyskał w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a habilitację w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie w Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

W Państwowej Szkole Wyższej w Gnieźnie prowadzi zajęcia z przedmiotu „Różnorodność kulturowa”.

DR MAMADOU DIOUF - urodzony w Senegalu, ale mieszkający w Warszawie od prawie czterech dekad, dr. nauk weterynaryjnych, muzyk i animator kultury. Współzałożyciel Fundacji „Afryka Inaczej”, autor kilku publikacji m.in. „Afrykański Spacerownik po Warszawie”, „Mała książka o rasizmie” dla dzieci i współautor „Afryka w Warszawie.

Od wielu lat odbywa spotkania z młodzieżą szkolną, aby rozmawiać o Afryce, o różnorodności, o zrozumieniu i otwartości na inne kultury. Był członkiem Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m. st. Warszawy w latach 2012-2015.

W Państwowej Szkole Wyższej w Gnieźnie prowadzi zajęcia z przedmiotu „Geografia i potencjał gospodarczy Afryki.”

DR ZIAD ABOU SALEH - Syryjczyk mieszkający od 1983 roku we Wrocławiu. W 1989 roku ukończył studia informatyczne, a w 1997 r. doktoryzował się w dziedzinie socjologii. Od 2000 r. pracuje jako wykładowca akademicki i współpracuje między innymi z Uniwersytetem SWPS i WSB we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu socjologii międzykulturowej, „Kultura arabska dla Polaków” i „Kulturowe uwarunkowania negocjacji międzynarodowych, aspekt polsko-arabski”, „Psychologiczne aspekty terroryzmu” oraz „Sztuka negocjacji w aspekcie polsko-arabskim”.

Od 2000 roku jest ekspertem ds. Negocjacji i Komunikacji Międzykulturowej między Polską a światem arabskim, mediator kulturowy, trener szkoleń dla biznesu. Autor książki pt. „W poszukiwaniu piątego kąta, czyli obcokrajowcy o Polakach” oraz licznych publikacji i artykułów naukowych dotyczących procesów i problemów związanych ze społecznością arabska w Polsce i Europie. Z wyboru uważa się za członka obydwu wspólnot narodowych: polskiej i syryjskiej, zaś los Polski i Polaków – jak i Arabów – nie jest mu obojętny. W Państwowej Szkole Wyższej w Gnieźnie prowadzi zajęcia z przedmiotu „Islam/Religie świata”.

MGR MAREK KOŁTUN- absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o specjalności rachunkowość i rewizja finansowa. Prowadzący i współprowadzący postępowania wielowątkowe z zakresu likwidacji zorganizowanych grup przestępczych działających na szkodę wojska, korupcji, katalogu przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu wojskowemu, a także ekonomicznych interesów Sił Zbrojnych RP.

Uczestnik specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Cyfryzacji z zakresu audytu finansowego, procederów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Trener i prelegent podczas szkoleń i konferencji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Od 2019 r. członek „FinTech Connector” – ekskluzywnej platformy internetowej i społeczności z całego świata, która łączy podmioty z branży fintech z globalnymi profesjonalistami, organizacjami i inwestorami w celu współpracy przy inicjatywach fintech i generowania innowacji w usługach finansowych o globalnym wpływie.

W Państwowej Szkole Wyższej w Gnieźnie prowadzi zajęcia z przedmiotu „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.

MGR KATARZYNA JABŁOŃSKA - fotografka z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Na swoim koncie ma wiele zrealizowanych kampanii, lookbooków, sesji wizerunkowych, reklamowych, portretów i reportaży. W tym m.in.: sesję króla i królowej Holandii podczas oraz Księcia Edwarda, podczas ich wizyty w Warszawie; publikacje swoich zdjęć w Vogue Polska, Elle, Gala, Warsaw Businnes Journal, Forbes Woman. Współpracuje z wieloma firmami i instytucjami m.in: Skanska. Żywiec, Danone, Carrefour. Karcher, TVN, Logikor, Link4, 5-10-15, Mamissima, STS, Teatrem Powszechnym, Ambasadą Holandii, Ambasadą Wielkiej Brytanii.

W Państwowej Szkole Wyższej w Gnieźnie prowadzi zajęcia z przedmiotu „Rozpoznanie obrazowe”.