Warsztaty będą realizowane w małych grupach roboczych, w godzinach:

1. I tura 9:00 - 12:00
2. II tura 12:15 -15:00


WARSZTAT NR 1


Podczas warsztatów prelegent podzieli się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z JW. GROM z misji w Afganistanie. Opowie o Afganistanie i spotkanych tam ludziach, oczami nie tylko żołnierza, ale i podróżnika, który poznał i doświadczył innej kultury. Omówi rolę działania służb specjalnych, w tym również: wywiadu i kontrwywiadu bez których działania operacyjne zwłaszcza rejonie tak wymagającym jak Afganistan, nie mają szans na powodzenie.


Budynek nr 5 i sala nr 112

ZAPISZ SIĘ
I tura 9:00 - 12:00
II tura 12:15 -15:00WARSZTAT NR 2


W trakcie warsztatów poruszone zostaną następujące zagadnienia:

• wykrywanie działalności szpiegowskiej
• przeciwdziałanie terroryzmowi
• organizowanie działań kontrwywiadowczych w trakcie misji wojskowych poza granicami Polski
• doświadczenia własne w prowadzeniu działań w Iraku celem znalezienia broni masowego rażenia
• specyfika działań kontrwywiadu w Afganistanie podczas poszukiwań osób uprowadzonych


Budynek nr 5 i sala nr 215

ZAPISZ SIĘ
I tura 9:00 - 12:00
II tura 12:15 -15:00WARSZTAT NR 3


W trakcie warsztatów poruszane będą tematy związane ze specyfiką pracy w służbach wojskowych. Omówiony zostanie udział polskich żołnierzy w misji szkoleniowej Unii Europejskiej w Mali. Prowadzący podzieli się także swoimi doświadczeniami z wyjazdów turystycznych po Etiopii oraz Rwandzie. Warsztaty zakończy pokaz zdjęć oraz filmów pochodzących z prywatnego archiwum prelegenta.


Budynek nr 5 i sala nr 216

ZAPISZ SIĘ
I tura 9:00 - 12:00
II tura 12:15 -15:00WARSZTAT NR 4


Warsztaty będą prowadzone wokół takich zagadnień jak:
• Specyfika polskiej kultury narodowej - wymiar materialny, duchowy i społeczny. Polska kultura ludowa i regiony etnograficzne. Historyczne uwarunkowania zróżnicowań kulturowych w Polsce. Monokulturowy model Polski po II wojnie światowej.
• Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i ich kultura. Struktura etniczna Polski
i zróżnicowania kulturowe po przystąpieniu do UE. Imigranci w Polsce po 1989 roku – ewolucja zjawiska. Kontrowersje wokół uchodźców i imigrantów ekonomicznych w Polsce.
• Cywilizacja „europejska” w klasycznych typologiach cywilizacji. Spory wokół europejskiej tożsamości. Wieloetniczność i wielość kultur Europy. Europa jako kontynent imigrantów


Budynek nr 5 i sala nr 214

ZAPISZ SIĘ
I tura 9:00 - 12:00
II tura 12:15 -15:00WARSZTAT NR 5


Wielokulturowość to zjawisko coraz bardziej obecne w naszym życiu. Badacze opisują je najczęściej w trzech wymiarach: jako stan faktyczny, rozumiany jako obecność osób pochodzących z innych kultur; stan społeczny, w którym stosunki i wzajemne relacje ludzi odmiennych kulturowo mają największe znaczenie oraz w kontekście politycznym. Spotkanie ma charakter interaktywny. Omówimy wielokulturowość na przykładzie dziedzin, które młodzież dobrze zna: muzyka, religia, sport, kino, kuchnia itp.


Budynek nr 5 i sala nr 14

ZAPISZ SIĘ
I tura 9:00 - 12:00
II tura 12:15 -15:00WARSZTAT NR 6


Islam, Bliski Wschód, różnice kulturowe pomiędzy światem arabskim a Polską, lęk przed islamem oraz islam a terorryzm, to główne zagadnienia poruszane w trakcie spotkania z dr Ziadem na temat islamu i kultury arabskiej.


Budynek nr 5 i sala nr 213

ZAPISZ SIĘ
I tura 9:00 - 12:00
II tura 12:15 -15:00WARSZTAT NR 7


W trakcie warsztatów prowadzący poruszy takie kwestie jak:
• nadużycia finansowe, w tym korupcja, proceder prania brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu, karuzele podatkowe, czy piramidy finansowe
• zorganizowane grupy przestępcze o charakterze zbrojnym, działanie na rynku krajowym i globalnym - sposoby ich działania i finansowania
• wykorzystanie dziedziny kryminalistyki do zabezpieczenia śladów pochodzących z przestępstw
• funkcjonowanie rynku krypto aktywów, w tym kryptowalut, przedstawienie podstaw ich funkcjonowania.


Budynek nr 5 i sala nr 115

ZAPISZ SIĘ
I tura 9:00 - 12:00
II tura 12:15 -15:00UWAGA - WARSZTAT NR 8 - ODWOŁANY!


Podczas warsztaty umówione zostaną podstawowe zasady wykorzystania światła i kompozycji w fotografii oraz możliwości wykorzystania fotografii do budowy zaufania i profesjonalnego wizerunku zewnętrznego. Warsztat zakończy się częścią praktyczną, podczas której uczestnicy wykonają zdjęcia portretowe.


Budynek nr 5 i sala nr 14

ZAPISZ SIĘ
I tura 9:00 - 12:00
II tura 12:15 -15:00